Fasáda roku 2008

 

9. ročník soutěže Fasáda roku 2008 zná své vítěze a oceněné projekty. Svědkem a místem slavnostního vyhlášení výsledků se 2. dubna 2009 stala „zlatá kaplička“ – Národní divadlo v Praze. Vítěze a oceněné z 259 přihlášených prací vybírala sedmičlenná odborná porota v čele s prorektorem Fakulty architektury ČVUT DOc. Ing. Miloslavem Pavlíkem, CSc.

Porota převzala od sekretariátu soutěže k závěrečnému hodnocení všech 259 soutěžních prací, které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže, mezi které patřilo dokončení realizace v roce 2008. Porota pak stavby hodnotila ve dvou postupně vyřazovacích kolech, z nichž do závěrečného hodnocení postoupilo všech 259 prací. Těm každý člen poroty přidělil body od 1 pro nejlepší do 9 pro nejhorší. Po stanovení pořadí pak porota zdůvodnila výběr vítězných prací krátkým komentářem, který spolu s přehledem vítězných a oceněných uvádíme dále.

Porota pracovala ve složení:
Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., předseda poroty, Fakulta architektury ČVUT
Ing. Tomáš Chromý, ČKAIT
Ing. Pavel Štěpán, ČSSI
Ing. arch. Oleg Haman, Obec architektů
Doc.Pavel Svoboda, CSc., Stavební fakulta ČVUT
Ing. arch. Marcela Bílková, Autorizovaný architekt
Ing. Jiří Kralert, Baumit spol. s r.o.

Fasáda roku je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitní a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště. S oceněním v jednotlivých kategoriích je spojeno také finanční ohodnocení. Přehled i ukázky oceněných, nominovaných a všech dalších přihlášených prací naleznete na www.fasadaroku.cz.

2. cena
KOSTEL SV. JANA, ŽICHLÍNEK
Porota se dále rozhodla udělit dvě druhé ceny, a to rekonstrukci farního kostela sv. Jana v Žichlínku za zdařile provedené sanace fasádního zdiva včetně oprav a nových omítek. Vertikální výraz kostela byl podpořen zvýrazněním barevného odlišení prvků portálu a věže. Užity jsou jemné odstíny světlých barev.

Architekt: arch.Kokeš 

Prováděcí firma: Pavel Dařílek s.r.o., Žichlínek 117

Investor: Římskokatolická církev

 

 

Půjčujeme nářadí

nářadí
telefon724 070 379
xls soubor Ceník ke stažení

Kontaktujte nás

Stavební firma
Pavel Dařílek s.r.o.

Žichlínek 117
563 01 Lanškroun

darilek@paveldarilek.cz
telefon602 464 616