Měření dynamickou deskou

Zařízení LDD100 je určeno pro automatizovanou kontrolu dynamické únosnosti zhutňovaných sypanin. Umožňuje měření podle nové ČSN 72 1006 odst. 5.3.2.4 , odkazující na zařízení skupin B a C podle nové ČSN 73 6192 - lehká dynamická deska. Vzhledem k rychlosti vyhodnocení a malým rozměrům má široký rozsah použití od zásypů při výkopových pracích v intravilánu měst po výstavbu dálničních komunikací. Využít rázovou zkoušku je možno často i v místech, kde klasickou statickou zatěžovací zkoušku provést nelze, např. ve stísněných prostorech a výkopech, kde není možné používat velkou a hmotnou protizátěž.

Popis zařízení:

Princip měření pomocí LDD100 je založen na vybuzení rázového silového impulsu definované velikosti a délky pádem závaží dané hmotnosti z dané výšky přes tlumicí systém na zatěžovací desku, ležící na povrchu měřené vrstvy. Tento silový impuls vyvolá zatlačení desky do sypaniny. Časový průběh zatlačování je snímán snímačem a ukládán do paměti měřící jednotky. Po provedení tří rázů je vyhodnocena průměrná hodnota velikosti zatlačení. Z této hodnoty a z definované hodnoty velikosti silového impulsu je určen t.zv. dynamický modul deformace Mvd. Pro snímání zatlačení je použit akcelerometr a průběh zrychlení je vzorkován, digitalizován a převeden na průběh výchylky dvojí numerickou integrací s korekcí (Simpson rule) v měřící jednotce. Tento postup zaručuje vysokou teplotní a časovou stabilitu měření.

Měřící a řídící mikropočítačová jednotka kontroluje parametry rázu a vylučuje chybné rázy (vyvolané např. nesprávnou manipulací s rázovým zařízením). Průběh zkoušky a její vyhodnocení včetně grafického záznamu zatlačení lze tisknout na miniaturní tiskárně. Všechny prováděné zkoušky včetně výsledků a rovněž grafického záznamu průběhu zatlačení lze ukládat do zálohované paměti. Uložená měření lze nejen kdykoliv vytisknout na tiskárně, ale také přenést pomocí sériové linky do počítače a zde archivovat, dále vyhodnotit, doplnit popisné údaje případně vytisknout ve formě standardního protokolu A4.

 

Cena měření dohodou. 

Kontaktní osoba:

Pavel Dařílek, tel: 602 46 46 16

Půjčujeme nářadí

nářadí
telefon724 070 379
xls soubor Ceník ke stažení

Kontaktujte nás

Stavební firma
Pavel Dařílek s.r.o.

Žichlínek 117
563 01 Lanškroun

darilek@paveldarilek.cz
telefon602 464 616